اینجا میتونی نمونه کارامو ببینی، سپاس از وقتی که برای دیدنشون میزاری دوست من